O lepiacich páskach

- vlastnosti lepiacich pások sú pravidelne laboratórne testované
- overené zákazníkmi po celom Slovensku

Potrebujete zefektívniť proces balenia svojich výrobkov?

Trvá Vám balenie príliš dlho, lebo musíte obal viac krát prelepiť aby páska držala?

Stáva sa Vám, že po čase sa lepiace pásky na obaloch odlepujú?

Vadí Vám hluk pri odvíjaní lepiacich pások?


Máme pre Vás riešenia!

 Ponúkame lepiace pásky rôznych druhov a vlastností od renomovaných európskych výrobcov. Na lepenie kartónových obalov, na hladké aj drsné povrchy, na balenie ľahkých ale aj ťažkých výrobkov, na balenie výrobkov uskladnených alebo prepravovaných pri teplotách až do -30°C.

Čo je to samolepiaca páska?

 Samolepiaca páska je dlhý úzky lepivý pás materiálu, ktorý sa za bežných teplotných podmienok a po ľahkom pritlačení dokáže prilepiť k rozličným povrchom iných materiálov. To znamená, že samolepiaca páska je špeciálny výrobok, ktorý si pri lepení na rozličné povrchy nevyžaduje dodatočné nahrievanie, vlhčenie alebo iné prostriedky.

Ako si vybrať vhodnú pásku

 Aj keď môžu byť samolepiace pásky použité na lepenie na väčšinu materiálov, je dobrým zvykom vždy vyhodnotiť vlastnosti pásky, podmienky pri jej budúcom používaní, vlastnosti povrchov lepených materiálov ale aj hmotnosť napríklad balených predmetov ešte pred jej samotným výberom a kúpou.

Vhodné povrchy na použitie samolepiacich pások

Je dôležité si uvedomiť, že rôzne materiály a ich povrchy majú rôzne vlastnosti. Niektoré z nich vôbec neumožňujú použitie samolepiacich pások na ich lepenie (napr. materiály obsahujúce silikón). V niektorých prípadoch môže byť lepenie problematické z dôvodu úpravy povrchu lepeného materiálu rôznymi nátermi alebo z dôvodu napríklad chemickej nekompatibility pásky a lepeného materiálu. Preto sa najmä pri problematických povrchoch odporúča vždy vykonať test kompatibility alebo vhodnosti typu pásky.

Zásady pri používaní samolepiacich pások

Najvhodnejšia teplota na dosiahnutie najlepších výsledkov lepenia je v rozmedzí od 18 do 25°C v suchom prostredí. Nedoporučuje sa pásky aplikovať pri teplotách nižších ako 10°C!

Je potrebné vziať do úvahy, že pri teplotách podstatne odlišných od vyššie uvedených, môžu mať samolepiace pásky iné vlastnosti než pri optimálnych teplotných podmienkach.

Napriek dodržaniu teploty prostredia pri aplikácii samolepiacich pások, môžu byť výsledky lepenia aj tými najkvalitnejšími páskami ohrozené, ak nebudú brané do úvahy nasledovné zdanlivo nevýznamné pripomienky:

- nepoužívajte pásky na povrchy upravené alebo kontaminované anti-adhezívnymi látkami,

- nepoužívajte farby obsahujúce prísady, ktoré by mohli znížiť lepiace vlastnosti pások,

- povrch lepeného materiálu má byť suchý a zbavený prachu,

- nepoužívajte na povrchy obsahujúce zmäkčovadlá alebo iné chemické činidlá nekompatibilné s chemickým zložením pásky,

- hladké povrchy zvyšujú priľnavosť pásky,

- v prípade drsných alebo nerovných povrchov je lepšie použiť pásky s väčším nánosom lepidla,

- pracovné podmienky alebo potreba možnosti odstránenia pásky bez zvyškov lepidla sú taktiež dôležitými informáciami pri výbere správnej pásky.

Skladovanie samolepiacich pások

 Na skladovanie pások sa doporučuje udržiavať teplotu skladovacích priestorov v rozmedzí od 18 do 25°C s relatívnou vlhkosťou vzduchu maximálne 65%. Pri teplote skladovania nižšej ako 10°C sa doporučuje pásky ešte pred ich použitím dostatočne „aklimatizovať“ v priestoroch s odporúčanou teplotou použitia. Pásky musia byť skladované v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a pokiaľ možno tak v originálnom balení a v tme.

Upozornenie

 Funkčné vlastnosti samolepiacich pások nie sú permanentné; odolnosť voči starnutiu (t.j. doba, počas ktorej má páska približne rovnaké funkčné a lepiace vlastnosti) je 1 rok za predpokladu dodržiavania skladovacích podmienok. Svetlo, teplota a vlhkosť sú činitele ovplyvňujúce starnutie a funkčnosť samolepiacich pások.